Dokumen Waranti

  • Wanrranty dari Eurborn

    JAMINAN Eurborn Co., Ltd. Syarat dan batasan Eurborn Co. Ltd menjamin produknya terhadap kecacatan pembuatan dan / atau reka bentuk untuk jangka masa yang ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Tempoh jaminan akan bermula dari tarikh invois. Jaminan pada ...
    Baca lebih lanjut
  • Bentuk rma Eurborn

    Borang Pengesahan Bahan Pengembalian (RMA) ID RMA Sila isi semua medan yang ditandai dengan * dengan menggunakan huruf latin huruf besar - jika produk yang rosak berkaitan dengan pelbagai invois, isikan satu borang untuk setiap invois - jika maklumat dianggap tidak jelas, RMA ...
    Baca lebih lanjut