سند گارانتی

  • تضمین Eurborn

    گارانتی شرکت Eurborn، با مسئولیت محدود شرایط و محدودیت ها Eurborn Co. Ltd محصولات خود را در برابر نقص های ساخت و/یا طراحی برای مدت زمانی که طبق قوانین قابل اجرا تعیین شده است تضمین می کند.دوره گارانتی از تاریخ فاکتور شروع می شود.گارانتی در پی ...
    ادامه مطلب
  • فرم اربورن rma

    فرم مجوز مواد برگشتی (RMA) شناسه RMA لطفاً تمام فیلدهای علامت گذاری شده با * را با استفاده از حروف بزرگ لاتین پر کنید - اگر محصولات معیوب مربوط به چندین فاکتور است، یک فرم برای هر فاکتور پر کنید - اگر اطلاعات نامشخص است، RMA ...
    ادامه مطلب