Garantni dokument

  • Jamstvo Eurborna

    GARANCIJA Eurborn Co., Ltd Uvjeti i ograničenja Eurborn Co. Ltd garantuje svoje proizvode protiv proizvodnih i / ili dizajnerskih nedostataka tokom vremena utvrđenog važećim zakonima. Garantni rok počinje teći od datuma fakture. Garancija na p ...
    Čitaj više
  • Eurborn rma oblik

    Obrazac za odobrenje za povrat materijala (RMA) RMA ID Molimo popunite sva polja označena sa * velikim latiničnim slovima - ako se neispravni proizvodi odnose na više računa, ispunite jedan obrazac po svakoj fakturi - ako se podaci smatraju nejasnima, RMA ...
    Čitaj više