Záručný list

  • Záruka spoločnosti Eurborn

    ZÁRUKA Eurborn Co., Ltd. Podmienky a obmedzenia Eurborn Co. Ltd ručí za svoje produkty na výrobné a/alebo konštrukčné chyby počas obdobia stanoveného platnými zákonmi.Záručná doba začína plynúť odo dňa vystavenia faktúry.Záruka na str...
    Čítaj viac
  • Eurborn rma forma

    Formulár povolenia na vrátenie materiálu (RMA) RMA ID Prosím, vyplňte všetky polia označené * pomocou veľkých latinských písmen - ak sa chybné produkty týkajú viacerých faktúr, vyplňte jeden formulár pre každú faktúru - ak sa informácie považujú za nejasné, RMA ...
    Čítaj viac