• f5e4157711

Vodotesné vedenie

Upozornenie na prevádzku špecifikácie produktu

Návod na vodotesné zapojenie

Ako správne zlikvidovať konektor vonkajšieho svetla

Preventívne opatrenia na zabránenie prenikaniu vody a vlhkosti do svietidla cez napájací kábel IP65/IP66/IP67/IP68,Podľa výskumu a testov je infiltrácia vody jednou z najväčších škôd na vonkajších svietidlách. Nasledujúce obrázky sú typické okolnosti, ktoré budú trvať miesto:

Prečo používať vodotesný konektor?

Keď je svietidlo zapnuté, vnútorná teplota sa bude zvyšovať s časom prevádzky. Naopak, keď lampa prestane fungovať, teplota bude pomaly klesať, Tento jav spôsobí „sifónový efekt“. Tepelná expanzia a kontrakcia vytvára vnútorný a vonkajší vzduch tlakové rozdiely .Para prenikne do puzdra cez káblový vstup, akonáhle bude vnútorný tlak vzduchu menší ako vonkajší. Infiltrácia je spôsobená niekoľkými nesprávnymi zapojeniami, ako sú obrázky nižšie:

Najlepším a najjednoduchším spôsobom, ako zabrániť filtrácii vody, je priama izolácia

Odporúčame použiť vodotesný konektor ako na nasledujúcich obrázkoch. Konektor bol vyvinutý špeciálne pre vonkajšie osvetlenie, aby bolo zabezpečené, že svietidlo je chránené.